Програми підвищення кваліфікації | Webinar.SP.vn.ua
logo

Програми підвищення кваліфікації

Підкатегорії

Курси: Програми підвищення кваліфікації

course

Курс допоможе вам ефективно побудувати взаємодію з учнем з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища

 • 200 грн.
Що ви дізнаєтеся
 • Налаштування робочого місця учня з ООП
 • Створення недискримінаційних завдань
 • Вибір ефективних стратегій роботи з різними категоріями учнів з ООП
 • Вибір ефективних методів роботи для різних нозологічних особливостей
 • Налаштування спеціальних можливостей
 • Використання спеціальних програм та веб-ресурсів
 • Взаємодія з батьками та побудова успішної комунікації
 • Профілактика емоційного вигорання та освітній менеджмент

course

Курс ознайомить з останніми досягненнями педагогічної науки, а також суміжних із нею галузей знань з питань підготовки фахівців усіх рівнів освіти. Фокус - на фаховій передвищій та вищій освіті.

 • 300 грн.
Що ви дізнаєтеся
 • Інноваційні освітні технології та сучасна андрагогіка
 • Науково-дослідна діяльність викладача у світлі останніх ліцензійних умов
 • Грантово-пошукова діяльність та розвиток міжнародної співпраці
 • Інклюзивна складова практичної діяльності сучасного працівника закладів вищої та фахової передвищої освіти
 • Дистанційне навчання та цифрова грамотність
 • Профілактика емоційного вигорання та особистісний розвиток сучасного викладача
 • Академічне письмо та написання наукових статей відповідно до міжнародних стандартів
 • Культура фахового мовлення

course

Навчальний курс з написання проєктів та організаційного розвитку для громадських організацій осіб з інвалідністю

 • Безкоштовно
Що ви дізнаєтеся
 • Основи проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства
 • Соціальне замовлення та соціальні послуги у роботі сучасної ГО
 • Основи проєктного менеджменту
 • Написання грантової заявки: базові знання, корисні лінки та поради, типові помилки
 • Залучення міжнародних партнерів та міжнародних проєктів
 • Командотворення та управління персоналом і розподіл обов'язків у сучасній ГО
 • Фандрайзинг та управління фінансами громадського об'єднання
 • Інформаційні технології та цифрові інструменти для розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю
 • Професійний розвиток та протидія особистісному вигоранню в громадському секторі

course

Підготовка психологів до роботи з жінками з інвалідністю онлайн в ситуації домашнього насильства

 • Безкоштовно
Що ви дізнаєтеся
 • Психолого-педагогічні компетентності: знання про психолого-фізіологічні особливості роботи із жінками з інвалідністю різ...
 • Інклюзивна складова: створення безпечного та інклюзивного соціального середовища, забезпечення додаткової психосоціально...
 • Розвиток управлінських компетентностей та лідерство: психологічне консультування як самоорганізована діяльність; розвито...
 • Цифрова грамотність: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій у роботі, базові технічні навички д...
 • Здатність до інноваційної діяльності: опанування новітніми формами та технологіями роботи, розвиток творчості та критичн...

course

Курс допоможе вам ефективно побудувати взаємодію з учнем з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, а також зорієнтує щодо особливостей роботи закладів освіти в умовах воєнного стану, правил особистої безпеки та цифрової гігієни, розповість про першу психологічну д..

 • 400 грн.
Що ви дізнаєтеся
 • Базові поняття та теорії інклюзії.
 • Інформаційні технології та доступне освітнє середовище в закладі освіти.
 • Інклюзивне освітнє середовище в закладах освіти.
 • Особливості роботи зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану.
 • Психологія роботи зі здобувачами освіти з різними нозологіями в умовах інклюзії.
 • Практичні аспекти роботи зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами в онлайн середовищі.
 • Сучасні інтернет-технології та вебресурси у роботі зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами