Програми підвищення кваліфікації | Webinar.SP.vn.ua
logo

Програми підвищення кваліфікації

Підкатегорії

Курси: Програми підвищення кваліфікації

course

Курс допоможе вам ефективно побудувати взаємодію з учнем з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища

 • 200 грн.
Що ви дізнаєтеся
 • Налаштування робочого місця учня з ООП
 • Створення недискримінаційних завдань
 • Вибір ефективних стратегій роботи з різними категоріями учнів з ООП
 • Вибір ефективних методів роботи для різних нозологічних особливостей
 • Налаштування спеціальних можливостей
 • Використання спеціальних програм та веб-ресурсів
 • Взаємодія з батьками та побудова успішної комунікації
 • Профілактика емоційного вигорання та освітній менеджмент

course

Курс ознайомить з останніми досягненнями педагогічної науки, а також суміжних із нею галузей знань з питань підготовки фахівців усіх рівнів освіти. Фокус - на фаховій передвищій та вищій освіті.

 • 300 грн.
Що ви дізнаєтеся
 • Інноваційні освітні технології та сучасна андрагогіка
 • Науково-дослідна діяльність викладача у світлі останніх ліцензійних умов
 • Грантово-пошукова діяльність та розвиток міжнародної співпраці
 • Інклюзивна складова практичної діяльності сучасного працівника закладів вищої та фахової передвищої освіти
 • Дистанційне навчання та цифрова грамотність
 • Профілактика емоційного вигорання та особистісний розвиток сучасного викладача
 • Академічне письмо та написання наукових статей відповідно до міжнародних стандартів
 • Культура фахового мовлення