Інновації | Webinar.SP.vn.ua
logo

Інновації

Курси: Інновації

course

Курс ознайомить з останніми досягненнями педагогічної науки, а також суміжних із нею галузей знань з питань підготовки фахівців усіх рівнів освіти. Фокус - на фаховій передвищій та вищій освіті.

  • 300 грн.
Що ви дізнаєтеся
  • Інноваційні освітні технології та сучасна андрагогіка
  • Науково-дослідна діяльність викладача у світлі останніх ліцензійних умов
  • Грантово-пошукова діяльність та розвиток міжнародної співпраці
  • Інклюзивна складова практичної діяльності сучасного працівника закладів вищої та фахової передвищої освіти
  • Дистанційне навчання та цифрова грамотність
  • Профілактика емоційного вигорання та особистісний розвиток сучасного викладача
  • Академічне письмо та написання наукових статей відповідно до міжнародних стандартів
  • Культура фахового мовлення